ESTIL ''SCOUT''

Scout o Escoltisme” és una filosofía de vida en la què s’ensenya el respecte per la natura, la tolerància, igualtat, companyerisme, activitat física i la capacitat de superar adversitats i incomoditats.

Metodologia:

  • Educació en valors expressats en “promesa i llei Scout”
  • Educació activa a través d’apendre fent, apendre jugant i aprendre per mitjà del servei.
  • Pertenença a petits grups, per a millor descobriment i acceptacions progressives de responsabilitats, capacitació d’autonomia i desenvolupament del caràcter, adquisició d’habilitats i competències, independència i confiança en sí mateix, el sentit del servei i, l’aptitut de cooperar i conduir.
  • Programes progressius, atractius i estimulants basats en els interessos dels participants composats per un marc simbòlic i un sistema progressiu d’objectius i activitats educatives variades, incluint jocs, habilitats útils i serveis a la població, que passen en gran part a l’aire lliure en contacte amb la natura.
  • La participació emotiva i no interferent de l’adult que ajuda a coordinar les activitats que decidèixen portar a terme els joves.