Preus vies ferrades

Nivell de dificultat Persones Preu per Participant
NIVELL INICIAL (Familiar) - K1 1 120€
       - Ferrades: Riera de Salenys (K1), Castell de Segura (K1/K2). 60€
       - Ràtio Guia/Client: 1/6 40€
  4 o + 30€
NIVELL INICIAL (Inicial-avançat) - K2 1 130€
        - Ferrades: Roca de la Creu (K2/K3), Cala del Molí (K2/K3). 65€
        - Ràtio Guia/Client: 1/5  50€
  4 o + 45€
NIVELL MIG (Perfeccionament) - K3 i K4 1 150€
        - Ferrades: Baumes Corcades (K3/K4), La Teresina (K4). 75€
        - Ràtio Guia/Client: 1/4 60€
  4 o + 50€
NIVELL AVANÇAT (Avançat) - K5 1 180€
        - Ràtio Guia/Client: 1/2. 90€
NIVELL AVANÇAT (Expert) - K6  1 190€
      - Ràtio Guia/Client: 1/2.  2  95€