PETJADA ZERO

 PETJDA ZERO...

 Petjada Zero comença el setembre de 2016 a la Vall de Sant Aniol d'Aguja, després de veure el gran impacte que suposa l'activitat humana en aquesta zona.

Què és Petjada Zero en aquell moment?

Petjada Zero o Empremta ecològica és un concepte que sintetitza l'impacte de l'activitat humana sobre el medi. La Petjada Zero és la marca o segell de elCampObase sobre el medi ambient.

Per què a Sadernes?

La topografia del barranc de Sant Aniol, és imatge corporativa d'empresa segellada dins la "O" del nostre nom; elCampObase. Aquesta imatge ens recorda cada dia què Sadernes va ser els nostres inicis a la muntanya, l'escalada i al món del descens de barrancs. I amb aquest sentiment de "Pastors de la zona", ens veiem amb la responsabilitat de vetllar pel manteniment de casa.

Sadernes és la primera petjada del nostre compromís amb la natura, per poder créixer i expandir-nos per La Garrotxa i vetllar pel territori Km 0.

Quins són els objectius principals?

1- Minimitzar el nostre impacte sobre el medi durant les activitats a la Vall.

2- Manteniment de la zona.

3- Educació ambiental per a la població que interactua per la zona.

4- Que es reconegui la Vall de Sant Aniol d'Aguja com a Parc Natural.

5- Crear precedent per altres empreses i que iniciïn altres projectes d'empremta ecològica en les seves zones de treball.

6- Ser reconeguts com empresa de la zona.

Unió Petjada Zero?

Units per la nostra amistat, col·laborem conjuntament "RISUM", "EL REFUGI" i "elCampObase", tres empreses de La Garrotxa amb titulació de "Guies del Parc Natural de La Zona Volcànica de La Garrotxa", realitzant activitats d'aventura, de salut i medi ambient, amb l'objectiu de millorar l'impacte ambiental que crea l'home a la natura, i en especial a La Garrotxa.