LAURA

Socorrisme i 3ª edat

La Laura és de caràcter obert i somriure fàcil, un cul inquiet amb una energia insuperable, una apassionada de la muntanya i experta en activitats de socorrisme i aventueres amb persones de la tercera edat. 

A més la Laura és:

- Metge d'USVA (Unitat de Suport Vital Avançat) del servei d'emergències sanitàries, 112 Catalunya.

- Diploma universitari en medicina de muntanya a la Universitat Paris 13.

- Instructora de SVB i DEA (Suport Vital Bàsic i Desfibril.lador Extern Automàtic).

- Metge geriatre.

- Adjunt al servei d’urgències de l’Hospital de Figueres.

- Secretària Científica del GdT Geriurg-SocMUE.